KHO PHIM 1 | KHO PHIM 2

Cách vào Rphang khi nhà mạng chặn
Chào đồng dâm đến với RPHANG ☺️
Đăng ký nick để được comment, xem hình và clip không bị hạn chế, ít bị làm phiền bởi quảng cáo
Đăng ký ngay

Dàn đề 3 miền bất bại tháng 6 chi tiết dưới cmt

Lượt xem: 728

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 14/6 ( 64 số )
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 23 25 28 29 32 33 34 35 36 37 38 41 43 45 50 51 52 53 54 55 56 60 61 63 65 69 70 71 73 77 78 79 80 81 82 83 87 88 89 90 91 92 96 97 98 99

Miền nam vũng tàu 14/6 (65 số )
00,02,03,05,06,09,10,11,12,13,15,16,17,19,21,25,26,28,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,65,69,70,71,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,95,96,99

Miền trung quảng nam ngày 14/6 ( 65 số )
00,01,02,03,04,06,07,08,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,35,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,75,76,77,78,81,82,85,87,88,89,90,92,93,95,96,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 15/6 ( 64 số )
00,04,09,12,13,15,16,17,18,21,23,24,26,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,54,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,76,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

Miền nam đồng nai 15/6 (65 số )
00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,28,33,35,36,37,39,41,43,44,46,48,50,51,52,53,55,56,57,59,61,62,67,69,71,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,99

Miền trung đà nẵng ngày 15/6 ( 65 số )
00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,13,15,16,18,19,21,23,25,26,27,28,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,46,47,49,50,53,54,56,58,59,61,62,65,66,67,70,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,94,96,97,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 17/6 ( 64 số )
00,01,02,04,07,08,10,12,15,20,22,24,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,85,86,88,90,91,92,93,96,97,98

Miền nam bình dương 17/6 (65 số )
00,01,02,04,07,08,10,12,15,20,22,24,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,85,86,88,90,91,92,93,96,97,98

Miền trung gia lai ngày 17/6 ( 65 số )
00,02,03,05,06,07,08,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,28,30,31,34,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,52,53,54,56,60,61,63,65,66,67,70,72,73,74,75,78,80,81,84,85,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 18/6 ( 64 số )
00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,20,21,22,23,25,27,28,29,30,32,33,34,38,40,41,43,44,45,46,49,50,52,55,56,58,59,61,63,65,66,67,68,70,72,76,77,78,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,97,98,99

Miền nam bình phước 18/6 (65 số )
00,01,02,04,05,07,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,54,55,57,59,61,62,63,66,67,69,71,72,76,77,79,81,84,88,89,90,91,93,94,98,99

Miền trung đà nẵng ngày 18/6 ( 65 số )
00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,19,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51,53,54,55,58,59,61,65,66,67,68,69,72,76,77,78,79,81,83,86,88,90,92,94,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 19/6 ( 65 số )
00 01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 41 42 43 44 46 47 48 52 53 55 56 58 61 62 63 64 65 68 70 71 72 73 74 78 80 82 83 88 89 91 92 93 98 99

Miền nam kiên giang 19/6 (65 số )
00,01,02,05,06,07,11,12,13,15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,85,89,91,93,97,99

Miền trung kontum ngày 19/6 ( 65 số )
00,01,02,04,06,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,26,27,29,30,31,32,33,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,68,72,73,74,76,77,78,82,84,85,88,90,92,93,96,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 19/6 ( 65 số )
00 01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 41 42 43 44 46 47 48 52 53 55 56 58 61 62 63 64 65 68 70 71 72 73 74 78 80 82 83 88 89 91 92 93 98 99

Miền nam kiên giang 19/6 (65 số )
00,01,02,05,06,07,11,12,13,15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,85,89,91,93,97,99

Miền trung kontum ngày 19/6 ( 65 số )
00,01,02,04,06,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,26,27,29,30,31,32,33,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,68,72,73,74,76,77,78,82,84,85,88,90,92,93,96,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 20/6 ( 65 số )
00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 30 31 32 33 34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 64 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99

Miền nam đồng tháp 20/6 (65 số )
00,01,02,03,04,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,31,34,35,36,39,40,42,43,47,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,64,65,69,70,72,73,75,76,79,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99

Miền trung phú yên ngày 20/6 ( 65 số )
01,02,05,09,10,11,12,13,14,16,17,20,21,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,49,52,53,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,86,87,88,89,91,93,95,96,97,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 21/6 ( 65 số )
00 01 02 04 06 07 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37 40 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 54 56 57 60 61 62 64 66 67 70 71 72 74 76 77 79 80 81 82 84 86 87 88 90 91 94 96 97

Miền nam bạc liêu 21/6 (65 số )
00,01,04,05,08,09,12,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,37,38,41,42,43,44,48,51,52,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,71,72,73,74,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99

Miền trung quảng nam ngày 21/6 ( 65 số )
03,04,05,06,07,10,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,45,48,50,51,52,53,54,58,61,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,88,91,92,93,94,95,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 22/6 ( 65 số )
02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 46 47 48 49 51 52 53 56 57 63 66 67 73 76 77 83 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Miền nam cần thơ 22/6 (65 số )
00,02,03,04,05,08,10,12,13,14,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,50,53,54,58,59,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,77,79,80,83,84,87,88,89,90,91,94,96,97,98,99

Miền trung đà nẵng ngày 22/6 ( 65 số )
02,03,04,05,06,07,13,14,15,16,18,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,57,60,61,62,64,65,68,71,72,73,74,78,79,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,97,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 23/6 ( 65 số )
00 01 02 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 24 25 26 27 29 35 38 39 40 42 45 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 65 69 70 71 72 75 76 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99

Miền nam tây ninh 23/6 (65 số )
00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45,47,49,50,52,54,55,56,58,59,60,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,77,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,99

Miền trung bình định ngày 23/6 ( 65 số )
00,01,02,05,08,09,11,12,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,28,30,31,33,34,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,54,55,57,59,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,77,78,80,82,83,85,87,88,90,91,93,95,96,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999 Zalo : 0902680491
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 25/6 ( 65 số )
02 07 34 43 52 61 70 89 98 04 13 22 31 40 59 68 86 95 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 26 35 44 53 80 99 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 00 19 28 37 46 55 64 66 73 82 91 01 10 29 38 47 56 65 83 92 99

Miền nam bình phước 25/6 (65 số )
01,02,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,49,50,52,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,70,71,73,75,76,77,78,82,83,84,85,86,88,89,90,91,96,97,98

Miền trung đà nẵng ngày 25/6 ( 65 số )
01,03,04,08,10,11,12,16,18,20,21,24,25,27,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,63,64,65,66,68,71,73,74,75,76,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 26/6 ( 65 số )
01 02 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 27 28 31 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 87 88 91 97 98

Miền nam kiên giang 26/6 (65 số )
02,03,05,06,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,37,41,42,43,44,45,46,49,51,52,53,54,57,58,60,62,64,65,66,67,68,70,71,75,78,79,80,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,95,97,98

Miền trung kon tum 26/6 ( 65 số )
01,02,03,05,07,09,10,11,16,18,19,20,23,26,27,28,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,48,49,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 27/6 ( 64 số )
01 10 11 21 12 31 13 41 14 51 15 61 16 71 17 81 18 91 19 03 30 23 32 33 43 34 53 35 63 36 73 37 83 38 93 39 06 60 26 62 46 64 56 65 66 76 67 86 68 96 69 08 80 28 82 48 84 58 85 78 87 88 98 89

Miền nam đồng tháp 27/6 (65 số )
00,03,06,07,08,10,13,14,15,17,20,21,24,25,26,28,30,31,32,35,37,38,40,41,44,45,47,48,50,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,81,83,85,86,87,89,91,92,95,96,97,98,99

Miền trung phú yên 27/6 ( 65 số )
01,02,03,10,12,15,16,17,18,19,20,21,23,25,28,29,30,31,32,33,35,36,38,41,42,44,46,48,49,51,52,53,55,58,59,61,63,65,67,68,69,71,72,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999
 

kien0512

Trứng nước
13/5/22
72
1
5
30
thái nguyên
VND
0
Tín dụng
155
Mb ngày 28/6 ( 65 số )
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 37 38 40 42 47 48 50 52 57 58 60 62 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 97 98 99

Miền nam vũng tàu 28/6 (65 số )
01,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,32,34,35,36,38,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,81,84,87,89,92,93,94,98

Miền trung quảng nam 28/6 ( 65 số )
01,05,09,14,17,19,20,21,23,24,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,89,90,92,94,95,96,99

Dàn tham khảo thắng không ham thua không cay, trang lô đề tỷ lệ 1 ăn 99,5 liên hệ telegram @kinkin9999